MIJN Wellness Lodge, gevestigd aan Leusinkbrink 6 NL-7261NP Ruurlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.mijn-Wellnesslodge.nl
Leusinkbrink 6
NL-7261NP Ruurlo 0657138186
Mw, C.Cox is de Functionaris Gegevensbescherming van MIJN Wellness Lodge Zij is te bereiken via info@mijn-Wellnesslodge.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
MIJN Wellness Lodge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonie
– mogelijkerwijs gegevens over uw activiteiten op onze website ( cookies )
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen indien van toepassing
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer omdat deze via pintransakties worden weergegeven.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
MIJN Wellness Lodge verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
Deze gegevens worden uitsluitend door u zelf aan ons verstrekt en worden door ons gebruikt om ons vak op de correcte wijze uit te kunnen oefenen inzake huidadvies, reiniging van de huid, allergien etc.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MIJN Wellness Lodge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– MIJN Wellness Lodge analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– MIJN Wellness Lodge verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
MIJN Wellness Lodge neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MIJN Wellness Lodge) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MIJN Wellness Lodge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle door u aan ons versterkte persoonsgegevens, personalia, adressen, leeftijd en gezondheid enz enz:
> max 3 jaar of zolang u actief klant bent > om contact met u op te kunnen nemen, om behandelingen af te kunnen stemmen op uw gezondheid en om u te informeren over voor ons relevante (product)informatie.
Als er na 3 jaar geen bezoek of transaktie meer heeft plaatsgevonden zullen wij uitsluitend nog naam en mail-adresgegevens bewaren voor nieuwsbrieven of evenementen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
Delen van persoonsgegevens met derden
MIJN Wellness Lodge verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MIJN Wellness Lodge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MIJN Wellness Lodge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MIJN Wellness Lodge gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MIJN Wellness Lodge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijn-Wellnesslodge.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MIJN Wellness Lodge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MIJN Wellness Lodge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@mijn-Wellnesslodge.nl
Bel ons
Route naar ons